Društvo

U ove zemlje možete samo sa ličnom kartom iz BiH

Ukoliko želite putovati van granica BiH, ali imate samo ličnu kartu, odnosno iz nekog razloga trenutno nemate pasoš, tada imate opciju da sa ovim dokumentom putujete u samo nekoliko zemalja u regionu. Detaljnije o tome čitajte u nastavku teksta.

Evo gdje možete putovati samo sa ličnom kartom

Državljani Bosne i Hercegovine mogu koristiti važeću ličnu kartu kao putnu ispravu prilikom prelaska državne granice sljedećih zemalja sa kojima BiH ima potpisan međunarodni sporazum, i to na teritoriju:

– Republike Srbije,

– Crne Gore,

– Republike Sjeverne Makedonije i

– Republike Albanije.

Ovo su podaci koji se mogu pronaći na stranici Granične policije BiH, s tim da napominju da se lična karta BiH ne može koristiti kao važeća putna isprava prilikom putovanja u ili iz zemalja članica Evropske unije, šengenskog prostora ili drugih zemalja sa kojima BiH nema potpisan međunarodni sporazum ili ugovor.

To važi, kao što već vjerovatno znate, i prilikom ulaska na teritoriju Republike Hrvatske, s obzirom na to da je ona u Evropskoj uniji, a tada bh. građani moraju da posjeduju važeću putnu ispravu, odnosno biometrijski pasoš za ulazak i bezvizni boravak do 90 dana na teritoriji Republike Hrvatske, prenose Nezavisne.

Inače, stanovnici pograničnog područja BiH, a u skladu sa Sporazum o pograničnom prometu koji, uz ostalo, propisuje i izdavanje pograničnih propusnica između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje pogranične propusnice nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji Republike Hrvatske, diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u BiH.

Za dodatne informacije možete se obratiti navedenim organima u vezi sa uslovima i dokumentima potrebnim za dobijanje pogranične propusnice.

Na ovom LINKU možete pročitati detaljnije informacije.

Koja pravila važe za prelazak državne granice BiH?

Državljani BiH mogu preći državnu granicu sa važećim putnim ispravama, a to podrazumijeva važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji je izdao nadležni organ vlasti BiH, te važeća lična karta i drugi identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.

Bitno je znati da se državna granica BiH ne može preći sa rodnim listom, zdravstvenom ili školskom knjižicom.

Osim toga, državljanin BiH koji ima državljanstvo neke druge države ne smatra se strancem na teritoriji BiH. Takođe, državna granica BiH smije se prelaziti samo na graničnim prelazima, u vrijeme i na način koji je u skladu s namjenom graničnih prelaza.

Čiji državljani mogu, osim sa pasošem, preći granicu BiH i sa ličnom kartom?

Sa važećom ličnom kartom, kojom se dokazuje identitet i državljanstvo, državljani zemalja članica Evropske unije, zemlja potpisnica Šengenskog sporazuma, Albanije, Andore, Crne Gore, Lihtenštajna, Makedonije, Monaka, San Marina, Srbije, Svete stolice i Švajcarske Konfederacije mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriji BiH 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana u toku jedne godine.

Related Articles

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button